Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Kuźni Raciborskiej

Informacja o budżecie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej

Plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych na dzień 01.01.2021 roku

Zatwierdzone plan jednostkowy dochodów budżetowych na rok 2020: 66.000,00

 • dział 854 rozdział 85420 – Dochody budżetowe – 66.000,00

Zatwierdzone plany jednostkowe wydatków budżetowych na rok 2021: 5 787 662,00

 • dział 801 rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1 245 691,00
 • dział 801 rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 576 506,00
 • dział 851 rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 19 945,00
 • dział 854 rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 3 945 520,00

Plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych na dzień 01.01.2020 roku

Zatwierdzone plan jednostkowy dochodów budżetowych na rok 2020: 66.000,00

 • dział 854 rozdział 85420 – Dochody budżetowe – 66.000,00

Zatwierdzone plany jednostkowe wydatków budżetowych na rok 2020: 5 091 414,00

 • dział 801 rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1 046 510,00
 • dział 851 rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 20 723,00
 • dział 854 rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 4 024 181,00

Plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych na dzień 01.01.2019 roku

Zatwierdzone plan jednostkowy dochodów budżetowych na rok 2019: 66.000,00

 • dział 854 rozdział 85420 – Dochody budżetowe – 66.000,00

Zatwierdzone plany jednostkowe wydatków budżetowych na rok 2019: 4.744.019,00

 • dział 801 rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 743.642,00
 • dział 801 rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 340.558,00
 • dział 851 rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22.504,00
 • dział 854 rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 3.637.315,00

Pozostałe plany

Opublikował(a): Adam Szołtysik

Ostatnia zmiana: