Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Kuźni Raciborskiej

Statut instytucji

Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej

Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej – tekst ujednolicony 31.09.2021 [410 KB]

Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej – tekst jednolity 31.08.2021 [407 KB]

Uwagi o dostepności
Dokumenty nie są w pełni dostosowane do osób niepełnosprawnych – statut posiada formy elektroniczne (wersję doc oraz pdf) jednak nie zawiera struktury nagłówkowej, pisany jest różnymi czcionkami, tekst jest częściowo justowany.

Opublikował(a): Adam Szołtysik

Ostatnia zmiana: