Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Kuźni Raciborskiej

Kadra kierownicza placówki

Dyrektor Grzegorz Mitkiewicz

Adres: ul. Klasztorna 1, 47-420 Kużnia Raciborska
Telefon: 032 419 11 17
Email: dyrektor@mowkuzniaraciborska.pl


Wicedyrektor ds. dydaktycznych Andrzej Kapustka

Adres: ul. Klasztorna 1, 47-420 Kużnia Raciborska
Telefon: 0324191467
Email: szkola@mowkuzniaraciborska.pl


Wicedyrektor ds. wychowania i opieki Mariusz Ogonowski

Adres: ul. Klasztorna 1, 47-420 Kużnia Raciborska
Telefon: tel./fax. 324191117
Email: wicedyrektor@mowkuzniaraciborska.pl


Główna Księgowa Mirela Okulicka

Adres: ul. Klasztorna 1, 47-420 Kużnia Raciborska
Telefon: 032/4191117
Email: ksiegowosc@mowkuzniaraciborska.pl

Opublikował(a): Adam Szołtysik

Ostatnia zmiana: