Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Kuźni Raciborskiej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej

  1. Sekretariat Ośrodka przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
  2. Korespondencję można dostarczać osobiście, listownie (również listy e-mail) oraz za pośrednictwem faksu.
  3. Dyrektor Ośrodka dokonuje rozdzielenia powyższych pism na osoby lub komórki odpowiedzialne merytorycznie.
  4. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Godziny pracy:

Sekretariat:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Godziny przyjęć interesantów przez Dyrektora Ośrodka:

środa w godz. 15:00-17:00

czwartek w godz. 15:00-17:00

Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Ośrodka w dniach:

środa w godz. 13:00-15:00

czwartek w godz. 13:00-15:00

Godziny przyjęć interesantów przez Wicedyrektora ds. Wychowania i Opieki:

poniedziałek w godz. 10.00-12.00

czwartek w godz. 10.00-12.00

Godziny przyjęć interesantów przez Wicedyrektora ds. Dydaktycznych:

poniedziałek w godz. 10.00-12.00

wtorek w godz. 10.00-12.00

Opublikował(a): Adam Szołtysik

Ostatnia zmiana: