Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Kuźni Raciborskiej

Schemat organizacyjny MOW

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

W-ce dyrektor ds. DydaktycznychW-ce dyrektor ds. Wychowania i opiekiAdministracjaGabinet psychologiczno – pedagogiczny
Nauczyciele przedmiotów

sprzątaczka
Sekretarz szkoły

Wychowawcy prowadzący
• Wychowawcy grup

Obsługa
• Szef kuchni Pomoce kuchenne
• Starszy konserwator, kierowca
• Zaopatrzeniowiec, starszy magazynier
• Praczka, sprzątaczka
Główny specjalista, Specjalista, Specjalista

Główna księgowa
• Starszy specjalista
Gabinet psychologiczno – pedagogiczny

Opublikował(a): Adam Szołtysik

Ostatnia zmiana: