Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Kuźni Raciborskiej