Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Kuźni Raciborskiej

Majątek instytucji

Zbiorcze zestawienie wartości mienia MOW w Kuźni Raciborskiej na dzień 01.01.2021r.

WyszczególnienieWartość brutto
Środki trwałe5 255 852,03
Pozostałe środki trwałe885 384,24
Zbiory biblioteczne37 981,11
Wartości niematerialne i prawne
30 782,37
Razem6 209 999,75

Zbiorcze zestawienie wartości mienia MOW w Kuźni Raciborskiej na dzień 01.01.2020r.

WyszczególnienieWartość brutto
Środki trwałe5 339 444,03
Pozostałe środki trwałe766 947,93
Zbiory biblioteczne64 988,96
Wartości niematerialne i prawne23 033,37
Razem6 194 414,29

Zbiorcze zestawienie wartości mienia MOW w Kuźni Raciborskiej na dzień 01.01.2019r.

WyszczególnienieWartość brutto
Środki trwałe4 449 630,39
Pozostałe środki trwałe918 258,11
Zbiory biblioteczne60 016,68
Wartości niematerialne i prawne17 772,75
Razem5 446 677,93

Zbiorcze zestawienie wartości mienia MOW w Kuźni Raciborskiej na dzień 01.01.2018r.

WyszczególnienieWartość brutto
Środki trwałe2 676 976,88
Pozostałe środki trwałe869 191,97
Zbiory biblioteczne52 546,37
Wartości niematerialne i prawne16 761,69
Razem3 615 476,91

Zbiorcze zestawienie wartości mienia MOW w Kuźni Raciborskiej na dzień 01.01.2017r.

WyszczególnienieWartość brutto
Środki trwałe2 676 976,88
Pozostałe środki trwałe823 352,25
Zbiory biblioteczne43 856,11
Wartości niematerialne i prawne15 703,89
Razem3 559 889,13

Zbiorcze zestawienie wartości mienia MOW w Kuźni Raciborskiej na dzień 01.01.2016r.

WyszczególnienieWartość brutto
Środki trwałe2 158 363,10
Pozostałe środki trwałe682 368,08
Zbiory biblioteczne43 174,90
Wartości niematerialne i prawne12 670,71
Razem3 416 391,63

Zbiorcze zestawienie wartości mienia MOW w Kuźni Raciborskiej na dzień 01.01.2015r.

WyszczególnienieWartość brutto
Środki trwałe2 678 177,94
Pozostałe środki trwałe682 368,08
Zbiory biblioteczne43 174,90
Wartości niematerialne i prawne12 670,71
Razem3 416 391,63

Zbiorcze zestawienie wartości mienia MOW w Kuźni Raciborskiej na dzień 01.01.2014r.

WyszczególnienieWartość brutto
Środki trwałe2 733 077,85
Pozostałe środki trwałe645 609,52
Zbiory biblioteczne33 413,99
Wartości niematerialne i prawne8 171,20
Razem3 420 272,56

Opublikował(a): Adam Szołtysik

Ostatnia zmiana: