Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Kuźni Raciborskiej

Uchwały do 31.08.2021 r.

UCHWAŁA nr 18 z dnia 15.03.2021r. w sprawie opinii dotyczącej zmian w organizacji pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej
UCHWAŁA nr 19 z dnia 15.03.2021 r. w sprawie opinii na temat zmian przydziału zadań nauczycielom
UCHWAŁA nr 20 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie opinii dotyczącej zmian w organizacji pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej
UCHWAŁA nr 21 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie opinii na temat zmian przydziału zadań nauczycielom
UCHWAŁA nr 22 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu arkusza organizacyjnego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej na rok szkolny 2021/2022
UCHWAŁA nr 23 z dnia 12.05.2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatur do nagrody Marszałka
UCHWAŁA nr 24 z dnia 12.05.2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatur do nagrody Marszałka
UCHWAŁA nr 25 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów w roku szkolnym 2020/2021
UCHWAŁA nr 26 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji końcowej/ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021
UCHWAŁA nr 27 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na egzamin klasyfikacyjny
UCHWAŁA nr 28 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na egzamin klasyfikacyjny
UCHWAŁA nr 29 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na egzamin klasyfikacyjny
UCHWAŁA nr 30 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na egzamin klasyfikacyjny
UCHWAŁA nr 31 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na egzamin klasyfikacyjny
UCHWAŁA nr 32 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na egzamin poprawkowy
UCHWAŁA nr 33 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na egzamin poprawkowy
UCHWAŁA nr 34 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na egzamin poprawkowy
UCHWAŁA nr 35 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie opinii na temat wprowadzenia do szkolnego planu nauczania godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych z socjoterapii w szkołach
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej

UCHWAŁA nr 36 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie opinii na temat zmian przydziału zadań wychowawcom
UCHWAŁA nr 37 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania szkolnego zestawu programów nauczania dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2
UCHWAŁA nr 38 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania szkolnego zestawu programów nauczania dla Szkoły Branżowej Specjalnej I stopnia
UCHWAŁA nr 39 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania szkolnego zestawu podręczników oraz zestawów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2
UCHWAŁA nr 40 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania szkolnego zestawu podręczników oraz zestawów ćwiczeniowych dla Szkoły Branżowej Specjalnej I stopnia
UCHWAŁA nr 41 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie opinii dotyczącej organizacji pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej
UCHWAŁA nr 42 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie opinii na temat przydziału zadań nauczycielom i wychowawcom
UCHWAŁA nr 43 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie opinii na temat planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej
UCHWAŁA nr 44 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej na rok szkolny 2021/2022
UCHWAŁA nr 45 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
UCHWAŁA nr 46 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021
UCHWAŁA nr 47/2020/2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów którzy przystąpili do egzaminu poprawkowego
UCHWAŁA nr 48/2020/2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Dyrektora Grzegorza Mitkiewicza
UCHWAŁA nr 49/2020/2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Wicedyrektora Mariusza Ogonowskiego
UCHWAŁA nr 50/2020/2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie zaopiniowania przez RP zmian organizacyjnych polegających na utworzeniu stanowiska kierownika gospodarczego i powołania Marcina Janusa do pełnienia w/w funkcji
UCHWAŁA nr 51/2020/2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie nowelizacji statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej
UCHWAŁA nr 52/2020/2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej

Opublikował(a): Adam Szołtysik

Ostatnia zmiana: