Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Kuźni Raciborskiej

Zarządzenia

Zarządzenie nr 2 z 2021 r. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej w sprawie Dokumentacji Przetwarzania Danych Osobowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej.
Zarządzenie nr 3 z 2021 r. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej.
Zarządzenie nr 4 z 2021 r. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej w sprawie powołania członków zespołu egzaminacyjnego w tym zespołu nadzorującego przebieg egzaminu ósmoklasisty w Szkole Specjalnej nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej.
Zarządzenie nr 5 z 2021 r. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.
Zarządzenie nr 6 z 2021 r. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z matematyki dla ucznia klasy VII Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Kuźni Raciborskiej w Młodzieżowych Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej.
Zarządzenie nr 7 z 2021 r. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z matematyki dla ucznia klasy VII Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Kuźni Raciborskiej w Młodzieżowych Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej.
Zarządzenie nr 8 z 2021 r. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z matematyki dla ucznia klasy VII Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Kuźni Raciborskiej w Młodzieżowych Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej.
Zarządzenie nr 9 z 2021 r. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z języka polskiego dla ucznia klasy VII Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Kuźni Raciborskiej w Młodzieżowych Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej.
Zarządzenie nr 10 z 2021 r. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z języka polskiego dla ucznia klasy VII Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Kuźni Raciborskiej w Młodzieżowych Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej.
Zarządzenie nr 11 z 2021 r. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z języka polskiego dla ucznia klasy VII Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Kuźni Raciborskiej w Młodzieżowych Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej.
Zarządzenie nr 12 z 2021 r. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej w sprawie wprowadzenia Księgi Ewidencji Wydarzeń Nadzwyczajnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej.
Zarządzenie nr 13 z 2021 r. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej.
Zarządzenie nr 14 z 2021 r. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zadania „Adaptacja istniejącego budynku na cele warsztatów szkolnych do nauki zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej”.
Zarządzenie nr 15 z 2021 r. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej w sprawie wprowadzenia Procedury ewidencjonowania wydarzeń nadzwyczajnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej.
Zarządzenie nr 16 z 2021 r. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej.

Opublikował(a): Adam Szołtysik

Ostatnia zmiana: